Wau, Švédsko

Na švédskom trhu pôsobíme od roku 2014. Pokrývame všetky provincie od ľadového severu až po kultivovaný juh.

Za krátky čas sa nám podarilo získať prestížne zákazky. Naše lešenia svojho času zdobili fasády viacerých švédskych škôl.

S touto škandinávskou krajinou máme ešte veľké plány. Poďte do toho s nami a získajte až dve výplaty do mesiaca.

Komfort, bezpečnosť, €

Dodatočné preškolenie na ďalšie typy lešení zabezpečujeme my. Samozrejmosťou je komfortné ubytovanie a zapožičanie pracovného odevu zdarma.

Realizujeme nadštandardný systém manažérstva BOZP, pre ešte vyššiu spokojnosť našich pracovníkov. Okrem iného sa môžete spoľahnúť na ústretový prístup, maximálnu starostlivosť a príjemné pracovné podmienky.

Ponúkame vám

možnosť zárobku až 20 eur za hodinu
dostatok práce
možnosť kariérneho rastu
profesionálne zaškolenie
pri práci mimo domu
ubytovanie zadarmo
kompletný výstroj
a oblečenia na prácu

Na oplátku očakávame

chuť pracovať
vodičský preukaz
kategórie B a C
vysokozdvižný vozík je
výhoda)
samostatnosť
kvalifikáciu
na výkon práce
preukázateľné
predchádzajúce
skúsenosti
zodpovednosť

Všetkých 21 švédskych
provincií čaká na vašu
zručnosť a mocné ruky

Švédská divízia

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
Martin Remiš
+421 915 876 589 remis@leseniegroup.sk
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
Jozef Ľuba
+421 919 083 345 luba@leseniegroup.sk
PERSONALISTA
Ing. Lucia Pekaríková
+421 918 994 085 pekarikova@leseniegroup.sk
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Ing. Andrej Kukla, LL.M, MBA
+421 915 876 589 kukla@leseniegroup.sk
VEDÚCA EKONOMICKÉHO ODDELENIA
Romana Vránová
+421 905 500 693 vranova@leseniegroup.sk
EKONOMICKÝ REFERENT
Mgr. Katarína Baková
+421 905 323 271 bakova@leseniegroup.sk
EKONOMICKÝ REFERENT
Barbora Dimitrov
+421 908 344 353 dimitrov@leseniegroup.sk

Fakturačná adresa

TORCY s.r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 52 182 347
IČ DPH: SK2120932440

Korešpondenčná adresa

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava